XV Ogólnopolski Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2017 – rozstrzygnięty

IMG 20170914 121318xW dniu 14 września 2017 roku w siedzibie Inspektoratu Państwowej Inspekcji Pracy w Rzeszowie odbyło się uroczyste podsumowanie etapu wojewódzkiego konkursu. Jego celem była promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Udział w nim brały osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjna działalność rolniczą i ubezpieczone w KRUS. W tym roku na podkarpaciu zgłosiło się do niego aż 168 gospodarstw rolniczych.
Do wojewódzkiego finału zakwalifikowano 10. Komisja Wojewódzka Konkursu sprawdzała m.in. ład i porządek w obrębie gospodarstwa, stan budynków inwentarskich i pomieszczeń gospodarskich, wyposażenie maszyn i urządzeń rolniczych oraz ich stan techniczny a także organizację miejsc wypoczynku i zabawy dzieci.
 
Zwycięzcami konkursu na etapie regionalnym zostali:
pierwsze miejsce Państwo Dorota i Kazimierz Dąbrowscy z Dębowca,
drugie miejsce gospodarstwo Pana Adama Śliwy z Przeworska,
trzecie miejsce gospodarstwo Pana Mariana Grzech z Przerytego Boru.

Organizatorami konkursu byli Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Państwowa Inspekcja Pracy. Jednak realizację konkursu wspierały również m.in. samorządy terytorialne, izby rolnicze, ośrodki doradztwa rolniczego, organizacje zawodowe i społeczne rolników.
Samorząd Województwa Podkarpackiego również uczestniczył w tym wydarzeniu i reprezentowany był przez Zofię Kochan dyrektora Departamentu Rolnictwa Geodezji i Gospodarki Mieniem, która w imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla wręczyła listy gratulacyjne dla wszystkich dziesięciu laureatów etapu wojewódzkiego. Dla trzech finalistów konkursu ufundowane zostały pamiątkowe puchary, a gospodarstwo Pana Adama Śliwy z Przeworska dodatkowo otrzymało drobny upominek. Gratulując udziału i wyników wszystkim uczestnikom konkursu dyrektor Kochan podkreśliła wagę podnoszenia standardów bezpieczeństwa pracy oraz zaznaczyła, iż takie działania zasługują na uznanie i stanowią godny wzór do naśladowania. W imieniu zarządu województwa i własnym dyrektor Kochan złożyła podwójne gratulacje Państwu Dorocie i Kazimierzowi Dąbrowskim z Dębowca za zajęcie drugiego miejsca na szczeblu krajowym tegorocznego Konkursu. To bardzo duże wyróżnienie, również dla województwa podkarpackiego podkreśliła.

Podsumowanie tegorocznego konkursu umożliwiło spotkanie się z laureatami najbezpieczniejszych gospodarstw w województwie podkarpackim.

Oddział Rolnictwa i Rozwoju Wsi