Sejmik Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr V/86/19 z dnia 25 lutego 2019 roku określił ogólną powierzchnię przeznaczoną pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw w roku 2019 w województwie podkarpackim