Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Uchwała Nr XIX 343 16 z dnia 25 stycznia 2016 r. cz. I

Uchwała Nr XIX 343 16 z dnia 25 stycznia 2016 r. cz. II