Mleko

PRAWODAWSTWO KRAJOWE

MECHANIZMY:

W warunkach jednolitego rynku europejskiego produkcja oraz wprowadzanie do obrotu rynkowego mleka i jego przetworów podlega ścisłym regulacjom ilościowo-jakościowym. Wyraża się to przede wszystkim ustaleniem dla producentów określonych limitów produkcji mleka surowego, tzw. kwot mlecznych oraz określeniem obligatoryjnych wymogów sanitarno-weterynaryjnych dotyczących warunków i jakości produkowanego mleka.

Ponadto na rynku mleka stosowane będą mechanizmy obejmujące:

  • ceny interwencyjne (docelowa i interwencyjna), skup interwencyjny masła i mleka w proszku oraz dotowanie prywatnego przechowalnictwa produktów mleczarskich (mleko odtłuszczone w proszku, masło, niektóre gatunki serów dojrzewających)
  • system zagospodarowania nadwyżek produktów mleczarskich m.in. poprzez stosowanie dopłat do mleka i jego przetworów

Podobnie jak na innych rynkach funkcjonować będą również instrumenty polityki handlowej (kontyngenty, cła importowe, subsydia eksportowe oraz licencje importowe i eksportowe).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Agencji Rynku Rolnego http://www.arr.gov.pl/ w dziale Działania ARR.