Informacja o przyjęciu skróconej nazwy

Informacja o przyjęciu skróconej nazwy „Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność” w brzmieniu „Podkarpacki Naturalny Wypas”.