Ogłoszenie o konsultacjach

Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ws. przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącej określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2016 w województwie podkarpackim.