Uprawa maku i konopi włóknistych

Uchwała nr XXXIII/586/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2017 w województwie podkarpackim.