layout-wrota-lipiec2014-tlo-roln-kulin

rolnictwo.

 

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

wrzesień 2019
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

wrotapodkarpackie.pl

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Rejestracja Produktów Regionalnych

Rejestracja produktów

Procedura rejestracji składa się z kilku elementów i etapów:

  • Podjęcie decyzji przez członków grupy producentów o przygotowaniu i złożeniu wniosku o rejestrację w Unii Europejskiej. Produkt tradycyjny lub regionalny kształtuje się w ciągu długiego czasu i w wyniku oddziaływania wielu czynników naturalnych i kulturowych, dlatego jest dobrem wspólnym danego regionu i nie może zostać zawłaszczony przez jednego producenta. Zatem warunkiem koniecznym dla przyjęcia wniosku jest jego złożenie przez grupę producentów. 

  • Wypracowanie przez grupę producentów, zaakceptowanej przez wszystkich jej członków specyfikacji produktu oraz wyboru jednostki certyfikującej i procedury kontroli. 
  • Złożenie wniosku przez grupę producentów. Po zaakceptowaniu przez organ opiniodawczy - Radę do Spraw Tradycyjnych i Regionalnych Nazw Produktów Rolnych i Środków Spożywczych w MR i RW, wniosek zostaje opublikowany na stronie internetowej MR i RW i inni producenci krajowi mają możliwość w ciągu 1 miesiąca złożenia sprzeciwu. Po tym okresie wniosek zostaje przesłany przez MR i RW do rejestracji do Brukseli i od tego momentu, produkt podlega ochronie na terytorium RP. 
  • Komisja Europejska rozpatruje i akceptuje wniosek. Wniosek zostaje opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE i inni producenci, z wyłączeniem producentów z Polski, mają możliwość złożenia sprzeciwu. W przypadku protestu, proponowane jest porozumienie. W przypadku gdy wciągu 3 miesięcy porozumienie nie zostaje osiągnięte, decyzja dotycząca rejestracji jest podejmowana prze Komisje Europejską.

O rejestrację nazw mogą ubiegać się grupy producentów wytwarzających ten sam produkt. Producenci, którzy ubiegają się o rejestracje nazwy w unijnym systemie ochrony nazw geograficznych i tradycyjnych produktów rolnych w środków spożywczych muszą sporządzić specyfikacje, która zawiera:

  • nazwę produktu,
  • opis produktu zawierający informacje o surowcach, cechach fizycznych, chemicznych, mikrobiologicznych oraz organoleptycznych,
  • opis metody produkcji,
  • informacje dotyczące struktury kontroli,
  • wymogi w zakresie etykietowania.

Uwaga !!! 
SKRÓCENIE PROCEDURY REJESTRACJI !!!!

Procedura badania przez Komisję Europejską – nie dłużej niż 6 miesięcy w przypadku przekroczenia tego terminu KE powiadamia wnioskodawcę o przyczynach powstałego opóźnienia

Ewa Grata
Departament Rolnictwa i Gospodarki Wodnejpolska smakuje 

aviavalleybaner prognoza

podkarpackie sz perspektywalotniksko

monitoruj podkarpackiepolska pomoc pl 220

move on greentourage