Derogacje

Możliwe odstępstwa od niektórych wymagań weterynaryjnych lub higienicznych (derogacje)

Istnieją dwa ważne rozporządzenia:

  • Rozporządzenie MRiRW z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną pochodzenia zwierzęcego,

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną niezwierzęcego pochodzenia. 

Z odstępstw tych mogą korzystać producenci wytwarzający produkty:

  • wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych,

  • zgłoszone do Komisji Europejskiej jako Chroniona Nazwa Pochodzenia lub Chronione Oznaczenie Geograficzne lub Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.

przy czym tylko w przypadku gdy odstępstwa te są konieczne dla zachowania tradycyjnego charakteru tych produktów.

Odstępstwa dotyczą charakteru pomieszczeń oraz rodzaju materiałów, z których wykonane mogą być przyrządy i sprzęt wykorzystywany do przygotowania oraz pakowania tych produktów. 

Ewa Grata
Departament Rolnictwa i Gospodarki Wodnej