layout-wrota-lipiec2014-tlo-roln-kulin

rolnictwo.

 

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

styczeń 2021
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

wrotapodkarpackie.pl

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

"Funkcjonowanie gospodarstw ekologicznych na terenie województwa podkarpackiego"

Samorząd Województwa Podkarpackiego bardzo aktywnie wspiera rozwój rolnictwa ekologicznego i produktów wytwarzanych metodami ekologicznymi. Na przestrzeni kilku lat obserwujemy w naszym regionie dynamiczny wzrost gospodarstw ekologicznych. 

Naturalne środowisko oraz korzystne warunki klimatyczne i glebowe istniejące w Województwie Podkarpackim, znakomicie sprzyjają rozwojowi rolnictwa ekologicznego, opartego na wykorzystaniu praw rządzących przyrodą, bez stosowania nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin. Ma to szczególne znaczenie na terenach naturalnych, cennych przyrodniczo, jakie w dużym stopniu stanowią o wyjątkowości tego regionu. Świadczy o tym fakt, że prawie połowa powierzchni województwa objęta jest różnymi formami ochrony przyrody. Teren naszego regionu to dobre miejsce dla rozwoju rolnictwa organicznego, które produkując żywność wysokiej jakości wymaga większego nakładu pracy oraz nieskażonego środowiska. 

Dynamiczny rozwój tego sposobu produkcji rolnej nastąpił w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Pierwsze skontrolowane w 1993 r. gospodarstwo ekologiczne leżało na terenie powiatu sanockiego. Postępowy rozwój nastąpił w 2001 roku, co związane było z wprowadzeniem ustawy o rolnictwie ekologicznym, która określiła warunki prowadzenia produkcji i przetwórstwa oraz warunki wprowadzania do obrotu produktów rolnictwa ekologicznego. Ustawa zagwarantowała również dotacje dla gospodarstw gospodarujących metodami ekologicznymi. Trzy lata później ze względu na wejście Polski do Unii Europejskiej uzyskano możliwość dofinansowania produkcji ekologicznej w ramach działania „Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych poprawy dobrostanu zwierząt” w PROW 2004-2006 oraz „Program rolnośrodowiskowy” w ramach PROW 2007-2013. Istotne jest to, że rolnicy ekologiczni mają możliwość zwrotu kosztów obowiązkowej corocznej kontroli w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”. Po akcesji do UE zaczęły obowiązywać w Polsce również odpowiednie europejskie uregulowania prawne określające wymagania dotyczące produkcji ekologicznej oraz nastąpiła zmiana krajowych aktów prawnych w tym zakresie. 

Województwo Podkarpackie znajduje się w ścisłej czołówce regionów pod względem liczby ekologicznych gospodarstw rolnych. Obecnie w naszym regionie funkcjonuje ich ponad 2 tys.

Tab.1. Producenci ekologiczni w województwie podkarpackim na przestrzeni 10 lat

 
   Rok
 
 
Producenci ekologiczni
 
 
Miejsce 
w kraju
Kraj
Podkarpacie
1999
513
2
XVI
2000
949
20
XI
2001
1787
195
IV
2002
1977
231
IV
2003
2286
288
III
2004
3760
430
III
2005
7182
855
II
2006
9194
1200
II
2007
12121
1592
II
2008
15206
1911
II
2009
17423
2050
II
2010
20956
2127
IV
2011
23847
2079
VII
 
Tab.2. Powierzchnia upraw ekologicznych na Podkarpaciu w poszczególnych latach
 
 
 
 
 Rok
 
Powierzchnia gospodarstw ekologicznych (ha)
 
 
 
Miejsce w kraju
Kraj
Podkarpacie
1999
6990,38
10,2
XVI
2000
11660,88
444,9
XI
2001
44885,9
6973,1
I
2002
53515,4
7099,0
III
2003
61236,1
9286,7
II
2004
104932,2
15067,2
II
2005
166299,7
16019,5
IV
2006
228009,1
20600,6
IV
2007
287528,4
27046,7
III
2008
314921,2
28670,5
III
2009
416261,4
30875,0
V
2010
519068,4
31867,5
VIII
2011
605519,61
32358,46
IX
 
 
Rys. 1. Ilość gospodarstw ekologicznych z certyfikatem
 
 
 
Rys. 2. Ilość gospodarstw ekologicznych w trakcie przestawiania
 
 
 
 
W 2011 roku zanotowano zmniejszenie liczby producentów ekologicznych przy jednoczesnym wzroście powierzchni upraw ekologicznych. Prawdopodobnie świadczy to o pewnej stabilizacji rolnictwa ekologicznego w województwie podkarpackim.
 Dominika Skoczylas
Departament Rolnictwa i Gospodarki Wodnej


polska smakuje 

aviavalleybaner prognoza

podkarpackie sz perspektywalotniksko

monitoruj podkarpackiepolska pomoc pl 220

move on greentourage