layout-wrota-lipiec2014-tlo-roln-kulin

rolnictwo.

 

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

styczeń 2021
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

wrotapodkarpackie.pl

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Wskazówki

EKOLOGICZNA UPRAWA ROŚLIN

Żyzność i aktywność biologiczna gleby jest utrzymywana przez stosowanie następujących zabiegów:

 • właściwie skonstruowany płodozmian, w którym powinny się znaleźć rośliny motylkowe
 • nawożenie pól nawozami organicznymi pochodzenia zwierzęcego, do których należy:
 • obornik
 • gnojówka
 • gnojowica
 • wykorzystanie nawozów zielonych z uwzględnieniem ich uprawy w płodozmianie
 • stosowanie nawozów mineralnych pochodzenia naturalnego, które nie zostały przetworzone w sposób przemysłowy

Nawozy organiczne powinny być wytworzone w gospodarstwie, ale dozwolony jest zakup tych nawozów z gospodarstw konwencjonalnych, przy czym należy je wcześniej w gospodarstwie przekompostować.

OCHRONA ROŚLIN

Największe znaczenie w ochronie roślin przed chorobami, szkodnikami i chwastami mają metody zapobiegawcze, przede wszystkim:

 • właściwie zaplanowany płodozmian,
 • odpowiedni dobór gatunków i odmian, dostosowanych do istniejących warunków klimatyczno-glebowych oraz wykazujących odporność lub tolerancję na określone choroby lub szkodniki (organizmy wyhodowane w drodze inżynierii genetycznej są wykluczone),
 • wykonywanie zabiegów agrotechnicznych w sposób prawidłowy i w optymalnych terminach (siew lub sadzenie, uprawki pielęgnacyjne, zbiór itp.)
 • właściwy sposób nawożenia
 • uwzględnienie wzajemnego sąsiedztwa roślin, które może stać się elementem ochrony przed niektórymi szkodnikami
 • profilaktyczne stosowanie naturalnych preparatów w formie wyciągów, odwarów i gnojówek sporządzonych z roślin

W przypadku wystąpienia choroby lub plagi szkodników dopuszcza się stosowanie niektórych zabiegów zwalczających.

Dozwolone jest stosowanie preparatów wirusowych i bakteryjnych oraz niektórych związków mineralnych, gdy zawiodą działania profilaktyczne. Niedozwolone jest stosowanie syntetycznych: herbicydów, fungicydów, insektycydów oraz regulatorów wzrostu, zaprawianie nasion i materiału sadzeniowego środkami syntetycznymi.

OGRANICZENIE ZACHWASZCZANIA 

W rolnictwie ekologicznym ograniczenie w uprawach polowych nadmiernej ilości chwastów dokonuje się poprzez:

 • właściwie skonstruowany płodozmian z udziałem wieloletnich roślin motylkowych (lucerna, koniczyna) lub ich mieszanek z trawami

 • niszczenie chwastów w zespole uprawek pożniwnych, wykonując podorywkę ścierni i kilkakrotne bronowanie po wschodach chwastów
 • uprawę międzyplonów ozimych i ścierniskowych, wsiewek międzyplonowych
 • bronowanie upraw w odpowiednich terminach przy pomocy brony chwastownika, np: zboża w fazie „piórkowania” (nie bronuje się zbóż w fazie ich szpilkowania), a następnie gdy posiadają nad ziemią 4 listki
 • stosowanie specjalistycznych narzędzi mechanicznych i termicznych dostosowanych do upraw, w których zabieg jest wykonywany
 •  ściółkowanie upraw
 • pielenie przy użyciu narzędzi ręcznych. 

CHÓW ZWIERZĄT W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH

Równowaga paszowo-nawozowa

W rolnictwie ekologicznym gospodarstwo rolne traktowane jest jak organizm, który aby prawidłowo funkcjonował, musi charakteryzować się maksymalnie zamkniętym obiegiem materii. Zasada ta jest realizowana poprzez zrównoważenie produkcji roślinnej i zwierzęcej. Oznacza to, że liczba zwierząt gospodarskich jest powiązana z powierzchnią gospodarstwa i ilością roślin uprawianych z przeznaczeniem na pasze. Przyjmuje się, że na 1 ha użytków rolnych powinno być od 0,5 - 1,5 SD (SD - umowna jednostka odpowiadająca krowie o masie 500 kg).

Maksymalna ilość nawozów zwierzęcych wyprodukowanych w gospodarstwie w ciągu roku nie może przekroczyć ilości zawierającej 170 kg azotu na hektar użytków rolnych.

Warunki utrzymania zwierząt

Należy zapewnić zwierzętom:

 • wychów pastwiskowy latem i dostęp do okólników zimą,
 • odpowiednią wielkość stanowiska w budynkach inwentarskich,
 • stały dostęp do wody i pasz,
 • wystarczającą ilość światła,
 • naturalną ściółkę.

Żywienie zwierząt

Pasze dla zwierząt powinny pochodzić z własnego gospodarstwa. W drodze wyjątku dopuszcza się za zgodą upoważnionej jednostki certyfikującej, stosowanie pasz pochodzących z zewnątrz, w ilości do 10% suchej masy dawki rocznej dla gatunków roślinożernych i 20% w przypadku pozostałych gatunków.
Zabronione jest stosowanie w żywieniu dodatków takich jak: stymulatory wzrostu, antybiotyki. Wykluczone są pasze przemysłowe zawierające syntetyczne dodatki paszowe.

Profilaktyka i medycyna weterynaryjna

Dobrostan zwierząt utrzymywany jest przez zabiegi profilaktyczne:

 • dobór ras zwierząt genetycznie odpornych na choroby i dobrze przystosowanych do warunków środowiskowych,

 • zapewnienie właściwych warunków chowu, 
 • utrzymanie odpowiedniej obsady zwierząt,
 • stosowanie wysokiej jakości pasz pochodzenia naturalnego,
 • odpowiednią higienę w budynkach inwentarskich.

Zabronione jest profilaktyczne podawanie leków, natomiast szczepienia ochronne są dopuszczone, gdy sytuacja tego wymaga. Leki, tzw. allelopatyczne, tj. antybiotyki, sulfonamidy, kokcydiostatyki, można stosować wyjątkowo, przy czym okres karencji dla produktów pochodzących od leczonych zwierząt jest dwa razy dłuższy od tego, który zaleca producent leku.polska smakuje 

aviavalleybaner prognoza

podkarpackie sz perspektywalotniksko

monitoruj podkarpackiepolska pomoc pl 220

move on greentourage