Uchwała nr 333/7185/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowych dla spółek wodnych w 2017 r.